Головне меню
Головна
Мапа сайту
Новини
НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
Навчальні заклади району
Пошук по сайту
Веб-каталог
Накази та листи ВО
Файловий сейф
Лінки вузів
Статті відвідувачів
Фотогалерея
Друзі сайту
Наш форум
Гостьова книга
Державні закупівлі
Доступ до публічної ін-ції
Колегії ВО
Інклюзивна освіта
Реєстрація на чергу в ДНЗ
Школа
Розробки уроків
Сценарії для вчителя
Методичні рекомендації
Наші реферати
Дитячі організації
Обдарована дитина
ЗНО
Нормативно-правова база
Завантажити софт
Для Інтернету
Робота з документами
Графічні пакети
Адміністрування
Системні утиліти
Архів
Додаткові лінки

Головна arrow Статті відвідувачів arrow Інформаційно-освітнє середовище Реваківського ЗНЗ І-ІІІ ст.


Інформаційно-освітнє середовище Реваківського ЗНЗ І-ІІІ ст.

     Проаналізовано можливості ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу.Леонід Гаврилюк (Чернівецька обл.),

Наталія Крамар (м. Чернівці)

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Одним із пріоритетних напрямків реформування освіти на сучасному етапі є розробка і впровадження інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) у навчальний процес [1] та в управління освітою [2, 3]. Високий рівень розвитку комп'ютерної техніки та інформаційних технологій викликав радикальні зміни концепції і технології комунікації та обробки інформації, що мають значний вплив на усі сфери суспільного життя, у тому числі й на освіту. Сучасне покоління молодих людей має можливість використовувати широкий спектр засобів комунікації, обробки і збереження інформації: персональні комп'ютери, що підключені до Інтернет, кабельне і супутникове телебачення, мобільний зв'язок, Web-технології, дистанційне та віртуальне навчання, доступ через мережу Інтернет до найбільших бібліотек світу, електронну пошту, безпосереднє спілкування з усім світом у реальному часі. Усе це не може не викликати змін у сфері освіти і вимагає від усіх учасників освітнього процесу освоєння ІКТ і навичок користування ними.

Саме з цих міркувань у ЗНЗ І-ІІІ ступенів с. Реваківці Кіцманського району Чернівецької області у 2001 році було запроваджено професійне навчання учнів 10-11 класів, програми якого давали можливість після успішного завершення курсу отримати робітничу професію "Оператор комп'ютерного набору" IV кваліфікаційного розряду. Для цього були усі підстави - на той час заклад мав вісім комп'ютерів на базі процесора Pentium III і отримав ліцензію Міністерства освіти та науки України на надання таких освітніх послуг.

Запровадження професійної підготовки з вказаного напрямку передбачало необхідність модернізації навчальних планів та здійснення деяких змін у організації навчального процесу і заходів з ефективного впровадження нових предметів та методик навчання.

Виходили з того, що силами педагогічного колективу необхідно створити  учням умови для опанування комп'ютерних і інформаційно-комунікаційних технологій у такому обсязі, який дозволив би їм використовувати здобуті знання, навички та вміння у подальшому житті. Перед педагогічним колективом ставились завдання накопичувати практичний досвід, який міг би стати добрим підґрунтям для подальшого широкого впровадження інформаційних технологій в освітній процес.

З тих пір відбулися чотири випуски операторів комп'ютерного набору, на базі школи проведено багато семінарів районного, обласного та державного рівнів, які змушували учнів та педагогів школи освоювати новітні технології та методики використання ІКТ у навчанні та в навчально-виховному процесі, створювати власні програми комп'ютерної підтримки викладання різних шкільних предметів. Традиційними стали захисти випускниками курсових робіт зі спеціальних технологій та дослідницькі проекти на найрізноманітніші теми, такі як: "Зародження життя на Землі", "Планети Сонячної системи", "Вікно в Америку", "Історія ОУН УПА", "Історія чемпіонатів світу з футболу", "Митці Кіцманщини", "Електронна підтримка завуча школи", "Математика і музика", "Вплив людської діяльності на зміну русла річки Прут" та багато інших.

Метою даної роботи є висвітлення набутого досвіду і обговорення перспектив подальшого розвитку процесу створення і впровадження ІКТ у діяльності ЗНЗ.

Вважаючи що формування членів майбутнього постіндустріального інформаційного суспільства залежить від рівня інформатизації навчального процесу, розробки інформаційних технологій навчання та їх використання під час вивчення різних навчальних предметів, Реваківський ЗНЗ впродовж двох років приймав активну участь у апробації електронних засобів навчання, запропонованих Міністерством освіти та науки України, які розглядаються нами як цілісна система взаємопов`язаних підсистем навчання і виховання. Звичайно, за весь цей час не раз поставало питання про створення єдиного інформаційно-освітнього середовища школи, яке мало би забезпечити дієвість, оперативність та ефективність управління, дати змогу здійснювати навчально-виховний процес на більш високому рівні. Цьому сприяло і те що 90% вчителів школи непогано володіють комп'ютерною технікою.

 • Анкетування показало, що з 250 учнів школи 106 мають дома комп'ютер, а 37 з них мають доступ до мережі Інтернет. При цьому використовуються не тільки послуги Укртелекому як провайдера Інтернет-послуг, але й можливості GPRS формату мобільного зв'язку. Враховуючи, що швидкість передачі даних за такого підключення не буває нижчою ніж 400 кбіт за секунду, існує гнучка система знижок та вільний і широкий вибір оператора зв'язку, то стає зрозумілим, що таке з'єднання досить перспективне. Опитування учнів показало, що 109 з 119 учнів 8-11класів мають власні мобільні телефони, і майже кожна сім'я користується мобільним зв'язком.
 • Тому, отримавши в 2006 році новий комп'ютерний клас, у школі одразу ж почали монтувати локальну мережу, до якої увійшли кабінети інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання, фізики, математики, хімії, географії, української літератури, історії, психолога, а також другий клас і робоче місце секретаря-друкарки. Всі вони мають доступ до мережі Інтернет, досвід використання якої в навчально-виховному процесі закладу чималий - шість років.
 • Впродовж усього періоду роботи по впровадженню ІКТ нами було вивчен можливості, методику застосування, результативність різних технологій і програм, що дають можливість створити інформаційно-освітнє середовище школи. Це аналітично-пошукова система "Дидакт" гімназії "Ерудит" Таращанського району Київської області, інформаційна система "Лідер" Києво-Печерського ліцею № 171 м. Києва, Хронограф-школа, on-line школи Росії та інші. Ми ж зупинились на середовищі Net Школа [4], яке адаптоване до українських загальноосвітніх навчальних закладів і найбільш відповідає нашим запитам. Чого ми очікуємо від створення інформаційного середовища у школі?

Для адміністрації:

 • оперативне отримання і узагальнення інформації про навчальний процес для прийняття управлінських рішень;
 • створення і підтримка шкільного документообігу;
 • створення автоматизованої бази даних для оперативних звітів;
 • моніторинг руху учнівського контингенту;
 • ведення алфавітних книг, особових справ співробітників та учнів;
 • створення і контроль виконання розкладу уроків, плану шкільних і класних заходів;
 • моніторинг динаміки успішності учнів.
 • конструювання власних звітів педагогічних працівників та адміністрації.

Для учнів та батьків:

 • доступ до електронних баз даних і навчальних програм з шкільних дисциплін для самостійної роботи;
 • доступ до електронного щоденника, у який автоматично виставляються поточні оцінки;
 • доступ до розкладу уроків;
 • отримання батьками через послугу SMS мобільного зв'язку інформації про успішність учня та відвідуваність ним занять.

Для вчителів-предметників:

 • доступ до електронних баз даних для самоосвіти та підвищення кваліфікації;
 • створення електронних баз даних і навчальних програм з дисципліни для організації особистісно-орієнтованої навчальної роботи;
 • робота з мультимедійними навчальними засобами при підготовці та проведенні занять;
 • автоматизація тестового оцінювання поточних знань, у тому числі і тематичного оцінювання;
 • ведення електронного класного журналу, календарно-тематичних планів.

Для всіх учасників навчально-виховного процесу - єдине інформаційне середовище у рамках школи, що має покращити взаєморозуміння і співробітництво між всіма учасниками навчального процесу.

Виходячи з сказаного, формулюється основна ідея проекту - мережева організація керування школою на основі програмного комплексу Net Школа повинна прискорити і зробити доступними інформаційні потоки між основними учасниками освітнього процесу: адміністрацією, вчителями, учнями та батьками, що дасть можливість оперативно і ефективно приймати управлінські рішення. Усе це, в свою чергу, повинно позитивно вплинути на якість навчально-виховного процесу.

Свого часу доцентом ЦІППО МОН України О. Єльніковою був започаткований всеукраїнський експеримент по впровадженню в освітній процес середовища Net Школа. Колектив навчального закладу прийняв рішення про участь у цьому проекті і зареєструвався учасником цього проекту. Від організаторів проекту отримали програмне середовище Net Школа, запустили його серверну частину і в даний час створюється електронна база даних навчального закладу. Важливо, що названий експеримент дає шанс школі набути статусу експериментального майданчику АПН України по впровадженню в навчально-виховний процес інформаційного середовища Net Школа.

Список літератури:

1.     Открытое образование - объективная парадигма XXI века / Под. ред. В.П. Тихонова. - М.: МЭСИ, 2000. - 288 с.

2.     Даниленко Л.І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх закладах. - К.; Міленіум, 2004. - 358 с.

3.     Ващенко Л.М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону. - К.: ВПЦ "Тираж", 2005. - 380 с.

4.     О. Єльнікова. Net Школа України // www.net.elnik.kiev.ua

 

Summary

Leonid Gavryljuk,

Natalia Kramar

 

THE EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN SECONDARY SCHOOL

 

This paper analyzes the possibilities of successful implementation of information and communication technologies in pedagogical practice.


 


Додати коментар

:D:lol::-);-):-*:oops::cry::o:P:roll:


Захисний код
Оновити

< Попередня   Наступна >

 

(c) Відділ освіти Кіцманської районної державної адміністрації, 2007-2015
При використанні матеріалів сайту посилання на www.kts-osvita.org.ua обов'язкове!
Якщо є авторські претензії до матеріалів, то звертайтесь за адресою